Vervamed
444

Istotną rolą w walce z problemami natury ruchowej stanowi profilaktyka. Przeprowadzona terapia w gabinecie nie powinna kończyć się tuż po wyjściu z fizjoterapii. Ważne jest tu stosowanie przez pacjenta poznanych form odciążenia przeciążanych części ciała, unikanie pozycji czy ruchów nasilających objawy i wykonywanie poznanych ćwiczeń, w celu uniknięcia, pogłębienia czy nawrotu dysfunkcji podczas podstawowych czynności życia codziennego (ADL). Fizjoprofilaktyka ma celu również uświadomienie pacjentowi w jaki sposób uchronić się przed ewentualnymi kontuzjami, urazami,  bólem czy chorobą zwyrodnieniową.

Główną rolę odgrywa tu przekazany przez fizjoterapeutę instruktaż ćwiczeń do domu. Służy on temu, aby pacjent nie miał wątpliwości co do techniki, wykonania, czy ilości powtórzeń zadanego ćwiczenia. Może to być również przekazany przez fizjoterapeutę sposób modyfikacji czynności codziennych, które mogą wywoływać czy nasilać objawy z którym zgłasza się pacjent m.in.

  • Edukacja pacjentów prowadzących siedzących tryb życia w tym pracę zdalną

  • Edukacja kobiet w ciąży: w jaki sposób walczyć z bólami kręgosłupa, czy w jaki sposób opiekować się z dzieckiem, aby w maksymalny sposób uchronić się przed przeciążeniami nie tylko kręgosłupa, ale i mniejszych stawów w obrębie kończynRzetelnie przeprowadzone wywiad i badanie dają wskazówki fizjoterapeucie do przekazania pacjentowi indywidualnie dobranych ćwiczeń i zadań.